Mitä on Integraalinen Fysioterapia?

Integraalinen Fysioterapia on kehittämäni termi kuvaamaan toimintaani ja sana integraalinen viittaakin osaan kokonaisuutta.

Kyllästyin perinteiseen fysioterapiaan ja ymmärsin jo varhain ihmisen olevan kokonaisuus ja isompi kuin osiensa summa. En ymmärtänyt miksi fysioterapia ei huomioinut kokonaisuutta. Ihmettelin miksei kaikkein merkittävimpiä järjestelmiä kehossa huomioitu lainkaan. Aina puhuttiin lihaksista, muttei koskaan hermostosta tai aivoista. Tietokoneessakin on käyttöjärjestelmä, ilman sitä osat eivät tiedä mitä tehdä. Ihmisen käyttöjärjestelmän muodostavat aivot, selkäydin ja autonominen hermosto.

Lähdin ulkomaille etsimään vastauksia kysymyksiini ja huomasin oman hoitofilosofiani tarvitsevan perusteellista remonttia. Jouduin kääntämään ajatusmaailmani päälaelleen. Opin paljon hermostollisesta säätelystä ja siitä kuinka kivut ja vaivat ovat hyvin usein ainoastaan säätelyn muutoksia, eivät sairauksia tai kudosvaurioita.

Ymmärsin kuinka ihminen on perustaltaan kaavamainen ja aloin näkemään ihmiskehon toimintaa erilaisella tavalla.

Ymmärsin kuinka ihmiskehon kaavamaisuus aiheuttaa ongelmia, koska nämä kaavat rajoittavat kykyämme liikkua. Nämä hyvin alkukantaiset kaavat liittyvät kehomme luonnolliseen epäsymmetriaan. Kaavat ovat kehomme luonnollinen selviytymistapa, eivätkä ne ole ongelma ellemme jumiudu niihin. Oletko koskaan huomannut, kuinka hakeudumme aina lonkkalepoon oikealle tai kuinka oikea hartia on lähes aina alempana kuin vasen? Nämä ovat kaavoja, eivät sairauksia, mutta kaavoista voi tulla ongelma. Liikkuminen on aivoillemme tärkein asia ja eräs aivotutkija totesikin kuinka liikkuminen on ainoa syy sille miksi meillä on aivot.

Liikkuminen on Integraalisen Fysioterapian kulmakivi.

Ihmiskeho on tehty liikkumaan ja ellei joku kehonosa liiku, joutuu toinen paikka kompensoimaan, josta muodostuu kaava, kaava liikkumiselle, kaava käyttäytymiselle. Integraalinen Fysioterapia on isolta osalta näiden kaavojen purkamista eli kehon liikekäyttäytymisen muuttamista. Liikekäyttäytyminen on avainsana, sillä se sisältää sanan käytös, joka tuo mukaan kokonaisvaltaisuuden. Ihminen ei ole vain kasa luita ja lihaksia vaan älykäs kokonaisuus ja sitä tulee kohdella sellaisena.

Integraalisessa Fysioterapiassa ei etsitä virheitä, eikä vaivoista tehdä sairauksia.

Yli 90% tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista on hyvälaatuisia, eivätkä ne tarvitse lääketieteellistä hoitoa. Integraalisessa Fysioterapiassa tarkastelemme tapoja ja strategioita joita käytämme liikkeen tuottamiseen. Usein kivut ja jäykkyydet johtuvat sopimattomista tavoista käyttää ja liikuttaa kehoa. Hieman yksinkertaistaen voisi sanoa, että käyttöjärjestelmämme on jäänyt jumiin tapaan joka kuluttaa runsaasti energiaa ja jäykistää meitä. Nämä tavat ja kaavat kuluttavat runsaasti voimavarojamme ja jatkuessaan liian pitkään ne alkavat aiheuttaa meissä tuntemuksia, kipua ja jäykkyyttä eli vaivoja, joita koet ja joihin haluat apua. Kysymykseen miksi käyttöjärjestelmä on jäänyt jumiin ei ole yksiselitteistä vastausta ja jokaisella ihmisellä tilanne on hieman erilainen.

Monimutkaiselta kuulostavan hoitofilofian päälle rakentuvat kuitenkin hyvin yksinkertaiset keinot, jolla tilannetta lähdetään ratkomaan.

Kaikki alkaa aina haastattelusta, jossa käymme tilannettasi, haaveitasi ja toiveitasi läpi. Kun olemme saaneet kiinni kehosi haasteesta tai ongelmasta, lähdemme tutkimaan mistä tämä haaste johtuu. Käymme läpi hyvin kokonaisvaltaisesti kehosi toimintaa alkaen hengityksestä, liikelaajuuksista ja lihastoiminnasta. Tutkimusten pohjalta saamme tiedon siitä, millaisia rajoitteita kehossasi on, jonka vuoksi kehosi ei voi käyttää täyttä potentiaalia . Vertailupohjaksi voisi haikea auton katsastuksen. Katsastuksessa selvitetään auton osien toimintaa ja etsitään rajoitteita, jotta tiedetään voiko auto voi kulkea turvallisesti muiden autojen seassa liikenteessä.

Integraalisen fysioterapian alkukartoituksessa selvitämme miten Sinun kehosi osat toimivat ja voivatko nämä osat yhdessä tuottaa liikettä tehokkaasti ja turvallisesti.

Kun tutkimuksen avulla on selvitetty kehon toimintaa, teemme suunnitelman, jolla löytyneet rajoitteet poistetaan. Lähes poikkeuksetta siihen kuuluu kehon toiminnan uudelleen kouluttamista. Joissakin tilanteissa käytämme erilaisia käsittelyjä, jotka voisi ajatella ikään kuin ohituskaistana tavoitteeseen pääsemiseen. Nämä käsittelyt ovat kivuttomia, mutta hyvin spesifejä, joiden avulla muutamme kehosi toimintaa haluttuun suuntaan. Käsittelyt yksistään harvoin ratkaisevat koko palapeliä, sillä kehoa täytyy myös kouluttaa sisältäpäin. Tämä tapahtuu liikkeen avulla. Saat usein yhden tai kaksi kotona tehtävää harjoitetta, joita tehdään vain muutama minuutti päivässä. Näiden harjoitusten tarkoitus on vakuuttaa käyttöjärjestelmäsi toimimaan erilaisella tavalla, jotta oireet ja kaavat saadaan purettua.

Integraalinen on siis ihmisen kehon toiminnan kokonaisvaltaista tutkimista, havainnointia ja analysointia jonka pohjalta tehdään ratkaisuja joilla muutetaan tapaa jolla keho sillä hetkellä toimii.