Huono ryhti, heikot selkä- tai vatsalihakset, vanhuus, ergonomia… Siinäpä yleisimmät selkäkipujen syynä pidetyt tekijät. Onneksi tämä ei pidä paikkaansa.  Selkäkipuja hoidetaan isolta osin täysin väärin, keskittyen vääriin asioihin, joka johtaa epäoptimaalisiin lopputuloksiin ja pitkittyneisiin selkäkipuihin. Selkäkipuja diagnosoidaan herkästi esimerkiksi välilevynpullistumaksi, kulumaksi tai iskiakseksi, mutta nämä sinällään asialliset diagnoosit eivät vastaa ollenkaan kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, että selkä paranisi.

Integraalisessa fysioterapiassa lähestymistapa selkäkipuihin on täysin perinteisestä ajattelusta poikkeava, sillä siinä keskitytään diagnoosien sijaan vastaamaan kahteen kysymykseen, miksi ja miten? Perusteellisen alkukartoituksen avulla pääsemme kiinni jokaisen asiakkaan kehon senhetkisiin toimintapoihin ja strategioihin. Miksi keho tekee asioita joita se tekee ja miten se tekee näitä asiota?

Yksinkertaisin esimerkki on esimerkiksi iskias-vaiva, joka on siis iskiashermon ärsytystila, joka saattaa johtua esimerkiksi hermojuuren tulehduksesta tai pitkäänjatkuneesta puristuksesta esimerkiksi lihasten jännitystilan vuoksi.  Iskias on kohtuullisen helppo diagnosoitava ja saamme nopeasti vastauksen kysymykseen mikä? Perusteellisen alkukartoituksen jälkeen saamme selville, että keho käyttää tällä hetkellä tapaa, joka ei mahdollista iskiashermolle optimaalisia elinolosuhteita, luoden puristusta ristirankaan, josta iskiashermo alkaa. Tämä puristustila aiheuttaa iskiashermon sisään happivajeen, joka oireilee kipuiluna.  Nyt meillä on jo vastaus kysymykseen, miten? Kun puristamme vielä muutamia tarkentavia kysymyksiä, saamme selville, että asiakas on aloittanut juoksemisen ja selkä ei ole tottunut tähän ja on kuormittunut liiaksi johtaen puristustilaan ristirangassa.

 

Nyt meillä on vastaukset kolmeen tärkeään kysymykseen:

  • Mikä?
  • Miten?
  • Miksi?

Nyt kun meillä on tarkka näkemys tilanteesta, teemme mahdollisesti tarkkoja täsmähoitoja ‘ongelma-alueille’ ja ennen kaikkea kohdistamme täsmäharjoitteet juuri sinne missä niitä tarvitaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi sinne missä puristustilaa on eniten.

Mikäli kaipaat Rovaniemellä fysioterapiaa selkäkipuihin tai iskias-vaivaan, ota yhteyttä rohkeasti minuun.  Jos et asu Rovaniemellä, myös etäyhteyden kautta etäfysioterapiaa onnistuu.